Laboratory staff

 
 
 • Professor Kitaeva Galiya Khasanovna
 • Phd Prudkovskii Pavel Andreevich
 • Phd Kuznetsov Kirill Andreevich
 • Phd Tuchak Anton Nicolaevich
 • Phd Kornienko Vladimir Vladimirovich
 • Phd student Leontyev Andrey Alexandrovich
 • Phd student Safronenkov Daniil Alekseevich
 • Phd student Novikova Tatiana Igorevna
 • master Markov Dmitry Alexandrovich
 • master Kovaleva Polina Mikhailovna
 • master Krebzdak Ilya Valentinovich
 • specialist Veselovskiy Alexander Vladimirovich
 • specialist Kalmanov Sergey Alekseevich
 • specialist Korolev Ilya Vladislavovich
 • specialist Seleznev Maxim Alexandrovich