Laboratory staff

 
 
 • Professor Kitaeva Galiya Khasanovna
 • Phd Prudkovskii Pavel Andreevich
 • Phd Kuznetsov Kirill Andreevich
 • Phd Tuchak Anton Nicolaevich
 • Phd Kornienko Vladimir Vladimirovich
 • Phd student Leontyev Andrey Alexandrovich
 • Phd student Safronenkov Daniil Alexeyevich
 • Phd student Novikova Tatiana Igorevna
 • master Frolov Aleksandr Dmitrievich
 • master Markov Dmitry Alexandrovich
 • bachelor Kovaleva Polina Mikhailovna
 • bachelor Konovalov Anton Maksimovich
 • bachelor Krebzdak Ilya Valentinovich
 • bachelor Starkova Natalia Vladimirovna